Københavns Kommunes logo

Vores tilbud

Vi arbejder med tre forskellige tilbud, der tager udgangspunkt i den hjælp, det enkelte barn og forældre har brug for i forhold til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Fritidsvejledning

Fritidsvejledning er målrettet børn og forældre, som har brug for vejledning om, hvad der findes af fritidsaktiviteter i lokalområdet. FritidsGuide-sekretariatet vejleder typisk telefonisk eller via mail, og i de fleste tilfælde tager forældrene selv kontakt til FritidsGuide-sekretariatet for at få vejledning.

Foreningsmatch

Foreningsmatch er målrettet børn og forældre, der har brug for hjælp til at finde en fritidsaktivitet, aftale en prøvetime og melde barnet ind i foreningen. FritidsGuide-sekretariatet fungerer som bindeled mellem barn/forældre og forening, men barn/forældre kan selv kan komme til og fra aktiviteten. 

Foreningsbesøg med frivillig

Foreningsbesøg med frivillig er målrettet børn og forældre, der har brug for at få en frivillig tilknyttet, der kan følges med barn og forældre til og fra aktiviteten i en begrænset periode. Den frivillige mødes med barn og forældre og hjælper med alle de spørgsmål og praktiske forhold, der kan være forbundet med at begynde til en fritidsaktivitet.

Udgangspunktet er, at forældrene tager med barn og frivillig til aktiviteten, så hjælpen fra begyndelsen bliver så bæredygtig som muligt.

FritidsGuide-sekretariatet håndterer alle børn, der bliver henvist til et af vores tre tilbud. Det er en stor hjælp at vide, hvilket tilbud barn og forældre har brug for.

Særligt ift. økonomisk støtte til kontingent og udstyr/ stævnedeltagelse

Københavns Kommune har en økonomisk støtteordning til kontingent og udstyr/stævnedeltagelse. Det er muligt at få økonomisk støtte uanset, hvilket af vores tre tilbud, barn og forældre har brug for.