Københavns Kommunes logo

Vores målgruppe

Hvem kan vi hjælpe?

FritidsGuiderne KBH hjælper børn og unge bosat i Københavns Kommune. Indsatsen er dog målrettet børn og unge bosat i de udsatte boligområder. Følgende kriterier skal være opfyldt for, at barn og forældre kan få hjælp:

  1. Barnet er mellem 3 og 17 år
  2. Barn og forældre har et behov for hjælp pga. manglende viden og kendskab til foreningslivet
  3. Barnet er klar til og motiveret for at blive en del af et foreningsfællesskab 
  4. Forældre/netværk kan bakke op om barnets deltagelse i fritidsaktiviteten f.eks. ved at følge barnet til aktiviteten på den lange bane
  5. Forældre/netværk kan kommunikere med FritidsGuiderne (herunder evt. en frivillig) på enten dansk eller engelsk - alternativt skal fagpersonen spille en rolle i dialogen med barnet og forældre/netværk eller have mulighed for at bevilge tolkebistand

Særligt ift. børn og familier med flygtningebaggrund

Ovenstående kriterier - særligt 4 og 5 - behøver ikke være opfyldt for børn og familier med flygtningebaggrund. Vi arbejder med særlige tiltag, der skal muliggøre, at børn og forældre med flygtningebaggrund kan komme i gang med og fortsætte i en fritidsaktivitet på egen hånd.

Andre særlige målgrupper

Hvis du arbejder med en målgruppe af børn, som ikke falder indenfor ovenstående kriterier, så tager FritidsGuiderne KBH gerne en dialog om, hvilke tiltag og ressourcer der skal til for at imødekomme og understøtte den målgruppe, du arbejder med. Du kan kontakte os på mail fritidsguidernekbh@kk.dk.