Københavns Kommunes logo

Hvordan er fritidsaktiviteter for børn og unge organiseret?

Der er mange muligheder for at børn og unge kan få et aktivt fritidsliv i København.

De fleste fritidsaktiviteter i Danmark foregår i foreningsfællesskaber, der kan have fokus på f.eks. idræt, spejder og kultur.

Mange af foreningsfællesskaberne er det, man kalder folkeoplysende. De er kendetegnet ved, at aktiviteterne foregår i fællesskab med andre, ligesom der er en form for instruktion og fælles læring. Derudover er det frivillige engagement og arbejde bærende i aktiviteterne.

For at deltage i aktiviteter i en folkeoplysende forening, skal man være medlem af foreningen. Man bliver medlem ved at melde sig ind i foreningen, hvilket man ofte gør på foreningens hjemmeside. Man betaler også et beløb for at være en del af foreningen. Beløbet kaldes et kontingent, og det er forskelligt, hvor ofte det betales. I nogle foreninger er det én gang om året og i andre én gang i kvartalet eller hvert halve år.

Der findes også fritidsaktiviteter, som ikke foregår i folkeoplysende foreninger. Det kan f.eks. være aktiviteter i et fitnesscenter (f.eks. styrketræning) eller hos en privat danseskole. Prisen for at deltage i aktiviteterne kan være højere, da de ikke får et medlemstilskud af kommunen.

De folkeoplysende foreninger får et kommunalt tilskud for medlemmerne i foreningen. Det er også muligt for folkeoplysende foreninger at søge om økonomisk støtte til børne- og ungemedlemmer, som ikke selv har råd til at betale kontingent og evt. udstyr til fritidsaktiviteten.

Læs mere om de økonomiske støttemuligheder i Københavns Kommune.